ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εγγραφές γίνονται έως και 3 μέρες πριν την έναρξη των τμημάτων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ TOY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TOY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ MENTORING

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΩΣ «ΧΤΙΖΕΤΑΙ» Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (TEAM BUILDING)

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Negotiation Skills)

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HRM)

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (CAREER MANAGEMENT)

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΕ*) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διάρκεια: 300 ώρες, 3 μήνες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια: 400 ώρες, 3 μήνες

Πληροφορίες

Αναγνωρισιμότητα των βεβαιώσεων

Πέραν της παρακάτω Νομοθεσίας και Εγκυκλίων (που αφορά την πρόσληψη ως Εκπαιδευτές, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ή/και Στελέχη σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ των Δήμων, ΕΠΑΣ , Π.ΣΕΚ και ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕΔ, κ.α.), η λήψη του συναφούς Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθενός από τα Επιμορφωτικά μας Προγράμματα: -Συνεκτιμάται αποφασιστικά στις Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης -Αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Πρόσληψη Προσωπικού (Υπαλλήλων ή/και Στελεχών) από Πολυεθνικές και Μεγάλες Εταιρείες με Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού -Πιστώνουν αποφασιστικά τον ενδιαφερόμενο για την Επαγγελματική Εξέλιξη στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα -Θεωρούνται αναγκαία προϋπόθεση πρόσληψης ως Επιμορφωτές, Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Καριέρας, Επόπτες και Συντονιστές στις Προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΤΕΕ), του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και των ΚΔΒΜ των Δήμων της Χώρας. -Εξασφαλίζουν προτεραιότητα στην προσλήψη ως Εκπαιδευτή ή/και Στελέχος σε Ιδιωτικά ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κολλέγια, Φροντιστήρια κ.ά.

 

 

Τα σεμινάρια διεξάγονται εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας ακαδημαϊκών προδιαγραφών για την εξ’ αποστάσεως τηλεεκπαίδευση (LMS)

Το συνεργαζόμενο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Easy Education) είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 6603 και υιοθετεί από το Γενάρη του 2007 το Εθνικό Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση, το οποίο σε γενικές γραμμές περιγράφεται με τις 3 παρακάτω βασικές αρχές:

 1. Ποιότητα στο Πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές, διδακτικό υλικό, προγράμματα και εκπαιδευτικοί)
 2. Ποιότητα στις διαδικασίες (διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογή)
 3. Ποιότητα στις εκροές δηλαδή στα αποτελέσματα της μάθησης, στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις ικανότητες που αποκτώνται στο τέλος μιας μαθησιακής διαδρομής.

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση υπεραξίας μιας Βεβαίωσης Παρακολούθησης-Επιμόρφωσης από οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης μας.

Όλοι οι εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι βάσει των παραπάνω αλλαγών που εφαρμόζουμε στα προγράμματα σπουδών μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης τους θα λάβουν:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης
 2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.
 3. Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από μέρους μας αποδίδεται και επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου).

Όλα τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται στους σπουδαστές προς διαφοροποίηση τους για την απόδειξη του μαθησιακού αποτελέσματος που θα κατέχουν μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος σπουδών.

Δείτε τι είναι το δίκτυο του ECVET  και το Εθνικό Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση για την Δια Βίου Μάθηση (π3) από τον ΕΟΠΠΕΠ

 

Τιμολογιακή Πολιτική:

 • Το αρχικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350€ με 2 δόσεις
 • Με προεξόφληση των διδάκτρων το κόστος ανέρχεται στα 290€
 • Για κατόχους κάρτας ανεργίας, για φοιτητές και πολύτεκνους το κόστος ανέρχεται στα 290€ με 2 δόσεις
 • Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 270€ με 2 δόσεις
 • Για group5+ (από 5 άτομα και πάνω) το κόστος ανέρχεται στα 190€

 

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

 • Αίτηση ηλεκτρονικά στο: meleti.edu.gr/seminaria
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων

 

 

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

 • Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@meleti.edu.gr
 • Αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΟΥ, Λ. ΔΩΔΩΝΗΣ 109Β, ΤΚ 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

«Καταβολή Διδάκτρων για τα ετήσια του Ιδρύματος Στερεά Ελλάδα»

 

Για Ειδική Αγωγή

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: GR 75 0172 2430 0052 4308 6541 295

Δικαιούχος Λογαριασμού: EIDIKH AGWGH (σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανίζεται ως δικαιούχος το όνομα ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Κωδικός έργου: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: GR 72 0172 2430 0052 4309 1108 206

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΚΔΒΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωδικός έργου: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: GR 50 0172 2430 0052 4309 1108 214

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΚΔΒΜ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Κωδικός έργου: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

«Καταβολή Διδάκτρων για όλα τα υπόλοιπα σεμινάρια»

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: GR3201722430005243086273185

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και το πρόγραμμα παρακολούθησης.