Σεμινάρια voucher για ανέργους

Σε μια περίοδο κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αναταραχών, το εκπαιδευτικό μας κέντρο δεν δέχεται την «κρίση» στην εκπαίδευση των ανέργων. Σε εμάς, θα βρείτε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε στην κατάρτιση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site της Επιταγής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.