Εκπαιδευτική Ρομποτική

Slide background

Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmetic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσμο βασισμένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό. Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic).

Δομή, περιεχόμενο και διάρκεια μαθημάτων

Στα πλαίσια των μαθημάτων, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις), κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την κατασκευή τους (ρομπότ) σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές, ώστε να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Τα εκπαιδευτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι τα Lego Education WeDo 1 και 2 για τις ηλικίες 6-8 και Lego Mindstorms EV3 για τις ηλικίες 8-16 ετών.

Μαθαίνω Ρομποτική σημαίνει

Σκέφτομαι με δομημένο τρόπο.
Λύνω προβλήματα που μου αναθέτουν.
Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες.
Συνεργάζομαι.
Πειραματίζομαι και νιώθω ικανοποίηση βλέποντας άμεσα τα αποτελέσματα της προσπάθειας μου.
Είμαι σύγχρονος! Παρακολουθώ τις ραγδαίες εξελίξεις, για να μη χάσω τη συνέχεια και το χάσμα με τη νέα τεχνολογία γίνει αγεφύρωτο.
Εξοπλίζομαι με επιπλέον δεξιότητες που θα μου είναι χρήσιμες για όλη μου τη ζωή.

Για Μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου!

Επιλέγω να μάθω ρομποτική σε επίσημο συνεργάτη της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.:

 • Γιατί τα προγράμματα σπουδών του:
  • Eίναι προϊόν Πανεπιστημιακής έρευνας πολλών ετών.
  • Είναι δοκιμασμένα με επιτυχία σε χιλιάδες μαθητές κάθε ηλικίας.
 • Γιατί κατά την διάρκεια των σπουδών μου θα μπορώ να παρακολουθήσω:
  • 16 τετράμηνους κύκλους μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής.
  • 224 διαφορετικά μαθήματα, σε συνολικά 448 ώρες διδασκαλίας, με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους το κάθε μάθημα.
 • Γιατί θα κατασκευάσω συνολικά 150 διαφορετικά ρομπότ με τις οδηγίες των καθηγητών μου.
 • Γιατί θα εξασκηθώ σε 90 πίστες σεναρίων και σε 600 διαφορετικές δραστηριότητες.
 • Γιατί οι εκπαιδευτές είναι υποχρεωτικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από το ΠΑ.ΜΑΚ.
 • Γιατί θα πάρω βεβαίωση από την Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑΜΑΚ, που θα πιστοποιεί ότι παρακολούθησα τα προγράμματα του.
rompotiki-1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Τα προγράμματα Ρομποτικής χωρίζονται στις κατηγορίες
Junior & Robot

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR

rompotiki-2

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

JUNIOR ROBOTICS


Ολα τα παιδιά ξεκινούν από το Junior Robotics που είναι το πρόγραμμα που εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της φυσικής. Πραγματοποιείται έτσι μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της ρομποτικής και του STEM. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν απλές και ποικίλλες ρομποτικές μηχανές. Θα αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο κατασκευαστικές δεξιότητες και θα αποκτήσουν βασικές έννοιες από τον κόσμο των φυσικών επιστημών και του προγραμματισμού. Τα μαθήματα γίνονται με χρήση WeDo1.

rompotiki-3
rompotiki-5

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α’ – Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

JUNIOR MECHANICS


Τα παιδιά κάνουν το Junior Mechanics που εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην μηχανική και τη φυσική. Δημιουργία και έρευνα μηχανικών μοντέλων. Θα μελετήσουν την αποδοτικότητα του μοχλού, της τροχαλίας και θα πειραματιστούν με τα γρανάζια. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με όρους μηχανικής και φυσικής. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με νέους τρόπους προγραμματισμού και με την χρήση tablets. Τα μαθήματα γίνονται με την χρήση WeDo2.

rompotiki-6
rompotiki-7

JUNIOR CODING

 

Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Οι μαθητές θα εξασκήσουν την αλγοριθμική τους σκέψη και θα εφαρμόσουν μαθηματικές πράξεις. Οι κατασκευές τους πλέον θα έχουν πιο ολοκληρωμένη ορφή πλησιάζοντας σε λειτουργικότητα πραγματικές ρομποτικές και μηχανικές κατασκευές που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

rompotiki-9
rompotiki-10

JUNIOR LEAGUE

 

Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Οι μαθητές θα εξασκήσουν την αλγοριθμική τους σκέψη και θα εφαρμόσουν μαθηματικές πράξεις. Οι κατασκευές τους πλέον θα έχουν πιο ολοκληρωμένη ορφή πλησιάζοντας σε λειτουργικότητα πραγματικές ρομποτικές και μηχανικές κατασκευές που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

rompotiki-11

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ROBOT

ROBOT BEGINNER

 

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ +

Τα παιδιά κάνουν το πρόγραμμα Robot Beginner κατά το οποίο εξοικιώνονται με το ev3 καθώς έχει αρκετά πιο σύνθετα δομικά στοιχεία. Πραγματοποιείται επίσης εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικίωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού. Το Robot Beginner θεωρείται ο βασικότερος κύκλος σπουδών του προγράμματος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ +

rompotiki-11
robot-17

ROBOT INTERMEDIATE

 

Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουν ό,τι έχουν μάθει στον κύκλο αρχαρίων και θα κάνουν το ρομπότ περισσότερο ευφυές. Θα εμβαθύνουν την κατανόηση και την πρακτική τους στην προηγμένη ρομποτική και τις έννοιες του προγραμματισμού.

robot-18

ROBOT MECHANICS

 

Οι κατασκευές και τα σενάρια μαθήματος θα δίνουν έμφαση στη μηχανική. Οι μαθητές θα δημιουργούν ρομποτικές κατασκευές με περισσότερες δυνατότητες. Η δύναμη των κινητήρων, η ταχύτητα και η ισσοροπία των κατασκευών θα βελτιστοποιούνται με μηχανικό τρόπο. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικίωση με τα δομικά στοιχεία.

robot-19

ROBOT CODING

 

Εστίαση στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μαθαίνοντας έννοιες όπως ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές, ο παράλληλος προγραμματισμός κ.α. Οι νέες μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, καθώς και ο τρόπος σκέψης που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πέρας του συγκεκριμένου κύκλου είναι απαραίτητα εφόδια για τους επόμενους κύκλους.

robot-20

ROBOT ADVANCED

 

Σε αυτόν τον κύκλο σπουδών, οι μαθητές είναι πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα δουλεύοντας ως ομάδα. Θα προσπαθήσουν να επιλύουν ρομποτικά σενάρια διαφόρων ειδών, συνθέτοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τους προηγούμενους κύκλους μαθημάτων, τόσο στο πως να δομούν σωστές μηχανικές κατασκευές, όσο και στο να λύνουν περίπλοκα προγραμματιστικά προβλήματα.

robot-21

ROBOT EXPERT

 

Τα παιδιά έχοντας παρακολουθήσει τους πέντε προηγούμενους κύκλους θεωρούνται experts στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σε αυτόν τον κύκλο προχωρούν ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι του προγραμματισμού. Τα ρομπότ δεν θα προγραμματίζονται πλέον με την οπτική γλώσσα προγραμματισμού. Τα παιδιά θα μάθουν να προγραμματίζουν τα ρομπότ γράφοντας για πρώτη φορά πραγματικό κώδικα!

ROBOT LEAGUE

 

Οι μαθητές πλέον θεωρούνται ειδήμονες. Εχουν μάθει να εργάζονται ως ομάδα, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία σε κατασκευές, έχουν μάθει να επιλύουν προβλήματα και να προγραμματίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμη πιο σημαντικό για αυτή την κατηγορία είναι ότι στους προηγούμενους κύκλους θα έχυν κάνει πολλά λάθη και θα έχουν μάθει από αυτά. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την συμμετοχή των ομάδων σε τοπικούς, πανελλαδικούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής!

Ηλεκτρονική εγγραφή

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για την εγγραφή στο μάθημα της Ρομποτικής. Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.


Please leave this field empty.