Slide background

Ξένες Γλώσσες

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην σωστή εκμάθηση και αναγνωρισμένη πιστοποίηση των ξένων γλωσσών τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.

Στο κέντρο μας διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά. Στόχος μας είναι η επιτυχία της γνώσης και κατά συνέπεια η απόκτηση του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Χαρακτηριστικό του καινοτόμου προγράμματός μας είναι η μειωμένη χρονική διάρκεια απόκτησης της γνώσης – πτυχίου. Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και διδάσκονται (ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου) όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία-πιστοποιητικά.

Όσον αφορά τα παιδιά, έχουμε δημιουργήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που στηρίζεται στο παιχνίδι και στην πραγματική εκμάθηση – πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Συνεπώς, χωρίζεται: α) στο πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα, β) στο πρόγραμμα τυπικής διδασκαλίας – πιστοποίηση ξένης γλώσσας. Στόχος μας είναι από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να μπορούν να μιλάνε την ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν. Να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα στην καθημερινότητά τους και να αποκτήσουν το αντίστοιχο πτυχίο χωρίς να βιώσουν την αποτυχία. Να βλέπουν την ξένη γλώσσα ευχαρίστηση!

Όσον αφορά τους ενήλικες, μετά από εξονυχιστική έρευνα στα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιλέχθηκε το Test of Interactive English (TIE) γιατί εκτός του ότι είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας, είναι και το μοναδικό κρατικό πιστοποιητικό αγγλόφωνης χώρας, που δίνει τη δυνατότητα επάρκειας διδασκαλίας (πράξη 2/7-3-2014 του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους μέσα από το παιχνίδι. Το παιχνίδι, κινητικό, επιτραπέζιο και ψηφιακό μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ξένης γλώσσας των μαθητών κάθε ηλικιακής ομάδας.

Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο γλωσσικής εκμάθησης & επικοινωνίας, καθώς μέσα σε ένα παιγνιώδες, αλληλοδραστικό και ευχάριστο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών, να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους και να εξασφαλίσει την αυθόρμητη συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα βασισμένοι σε παιγνιώδεις δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας το οποίο θα τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλου, υποψήφιου Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας έχει οργανωθεί και θα εφαρμοστεί από το κέντρο «Μελέτη Ελένη Θάνου». Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος στο κέντρο μας είναι να αναπτύξει την Αγγλική γλώσσα των μαθητών μέσα από καινοτόμες και πρωτότυπες δραστηριότητες μέσα σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και παιγνιώδες περιβάλλον μάθησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις θεωρίες πρόσκτησης και διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας ενώ οι δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν στους μαθητές του κέντρου μας έχουν αναγνωριστεί από ακαδημαϊκούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές του κέντρου μας θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσας προφορικά και γραπτά ενώ θα είναι ικανοί να κατανοούν προφορικό αλλά και γραπτό λόγο της καθημερινής τους ζωής!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για τους μαθητές μας προκειμένου να εισαχθούν στον κόσμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης αλλά και της διεθνούς επικοινωνίας δομώντας τις πρώτες τους γνώσεις στο οργανωμένο κέντρο μας και με την άρτια τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού δυναμικού του κέντρου υπό την συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση της διευθύνουσας συμβούλου, κυρίας Ελένης Θάνου.

Πρόγραμμα Τυπικής Διδασκαλίας – Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας

Ως απάντηση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο, η κοινωνία χρειάζεται ενεργά μέλη που θα είναι σε θέση να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διακατέχονται από μια κριτική στάση απέναντι σε κάθε ερέθισμα. Η ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται, ωστόσο, από έλλειψη αυτόνομων μαθητών, ελάχιστη κινητοποίηση προς τους μαθητές ενώ η μεγάλη και ταχύτατη εισροή μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας, η εκμάθηση αλλά και η χρήση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαιότητα. Η αγγλική, η διεθνώς δεσπόζουσα γλώσσα αποτελεί σημαντικό προσόν τη σημερινή εποχή ενώ εξίσου σημαντική είναι και η πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης της από αξιόπιστους φορείς.

Στο κέντρο «Μελέτη Ελένη Θάνου» οργανώθηκε για το λόγο αυτό, ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας το οποίο έχει ως στόχο όχι την ουσιαστική μύηση των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ένα σύντομο χρονικά πρόγραμμα το οποίο θα ενδυναμώσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. Μέσα από μια σειρά οργανωμένων μαθημάτων που συνδυάζουν διαθεματικές δραστηριότητες, ηχητικά αρχεία, βίντεο και εκπαιδευτικά δρώμενα, οι μαθητές θα καταστούν ικανοί να κατανοούν αλλά και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο με ευφράδεια!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Ισαάκ Παπαδόπουλου, υποψήφιου διδάκτορα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας έχει σχεδιαστεί με σκοπό να οδηγήσει τους μαθητές σε επίσημες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικό Αγγλική γλώσσας και να το χρησιμοποιήσουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς επίσης και σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εσείς ακόμη το σκέφτεστε;;;

Τι είναι το TIE;

TIEΤο TIE είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά άτομα που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου.

Διοργάνωση

Το TIE διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.
Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνονται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Παρέχεται πιστοποίηση (Β1, Β2, Γ1, Γ2) στα αγγλικά που ήδη ξέρετε σε καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης με 45 ώρες δια ζώσης και άπειρες ώρες εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας εκμάθησης (FlexEnglish).
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στηρίζεται στη σωστή προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν και ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν στο δικό τους χρόνο και χώρο.
Ο χώρος μας είναι το μοναδικό ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του φορέα TIE στα Ιωάννινα. Συνεπώς, τα μαθήματα και οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε εμάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του TIE (http://www.tieexams.gr/)