Κέντρο Μαθησιακών Δυσκολιών

Το κέντρο μελέτης μας λειτουργεί ως ολοκληρωμένο κέντρο ανίχνευσης, διάγνωσης και διδακτο-θεραπευτικής παρέμβασης κάθε είδους μαθησιακής δυσκολίας (όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, κ.α.).

Παρέχονται οι πιστοποιημένες υπηρεσίες: 

1. Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας (Α’ Τεστ)

Με το Α’ τεστ μπορούμε να ελέγξουμε με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά έτοιμο να αρχίσει το δημοτικό σχολείο.
Το Α’ τεστ είναι ένα σταθμισμένο τεστ που ελέγχει πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Ο έλεγχος αυτός ενισχύει την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, διαταραχές διαγωγής κτλ).
Το Α’ τεστ προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν αρχίσουν το σχολείο, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του Α’ τεστ (http://www.atest.gr/)

2. Σταθμισμένο Τεστ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών (Αθηνά Τεστ)

Το Αθηνά τεστ είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται από τους ειδικούς παιδαγωγούς και σχολικούς ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπολείπονται και που ευθύνονται για δυσκολίες μάθησης.

Οι 14 δοκιμασίες του αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε τομείς όπως η νοητική ικανότητα, η μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα. Αφού εντοπιστούν οι δι-ατομικές διαφορές (σύγκριση του παιδιού με συνομηλίκους ως προς μια ικανότητα κάθε φορά) αλλά, κυρίως, οι ενδο-ατομικές (σύγκριση μεταξύ των διαφόρων συναφών ικανοτήτων στο ίδιο πεδίο) και εκτιμηθούν παράλληλα με την κλινική παρατήρηση, καταρτίζεται κι εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορά το Αθηνά τεστ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας (http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf)

3. Ψυχοδιαγνωστικό μέσο για την διάγνωση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων (ΕΔΕΠΠΕ)

Το ΕΔΕΠΠΕ (Ερωτηματολόγια Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών και Εφήβων) είναι ένα πιστοποιημένο εργαλείο διάγνωσης της προβληματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων όλων των σχολικών ηλικιών. Αποτελείται από έξι ερωτηματολόγια, τα τρία από αυτά είναι για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και τα υπόλοιπα τρία για εφήβους γυμνασίου και λυκείου.

Τα συμπτώματα κάθε ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται στις παρακάτω έξι ομάδες, τα γνωστά ως σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς:

Σύνδρομα ενδο-προσωπικής προσαρμογής:

  • Άγχος – Δυσθυμία – Ψυχαναγκασμός
  • Υπερβολική αναστολή – Μοναχικότητα – Βραδυψυχισμός
  • Ελλειμματική ανάπτυξη – Ανωριμότητα
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές

Σύνδρομα δια-προσωπικής προσαρμογής:

  • Έλλειψη φιλαλληλίας – Ακοινωνικότητα
  • Επιθετικότητα – Παραβατικότητα

Οι διαγνωστικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται με το ΕΔΕΠΠΕ δίνουν μια πολυπρισματική αναλυτική – λεπτομερειακή περιγραφή τόσο του είδους όσο και του βαθμού της έκδηλης προβληματικής συμπεριφοράς του αξιολογούμενου παιδιού/εφήβου.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του ψυχοδιαγνωστικού αυτού μέσου (http://www.edeppe.net/index.php)