Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το πρότυπο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας του κέντρου μελέτης μας βοηθάει τους μαθητές στην αναζήτηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού τους μέλλον.

Συγκεκριμένα, παρέχεται τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας και συμβουλές:

  • Για την επιλογή κατεύθυνσης (θεωρητική, θετική, τεχνολογική).
  • Για την επιλογή κατάλληλου σχολείου (ενιαίο λύκειο ή επαγγελματικό λύκειο).
  • Για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Για την επιλογή επαγγέλματος που ταιριάζει στον κάθε μαθητή από συμβούλους σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης.

Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων αξιολογεί τον τύπο προσωπικότητας και ενδιαφερόντων του μαθητή και τον κατατάσσει ανάμεσα σε 38 επαγγελματικές κατηγορίες. Προτείνει σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας ανάλογα με την κλίση, τις δεξιότητες και τα ταλέντα του μαθητή.